Het lidmaatschap van ikeur

Welke soorten lidmaatschap zijn er?

Elk bedrijf met relevante werkzaamheden in de inspectie van elektrotechnische installaties dan wel arbeidsmiddelen kan lid worden van iKeur.
Dus verzorgt uw bedrijf inspecties van elektrotechnische installaties of levert en / of kalibreert uw bedrijf meetapparatuur ten behoeve van elektrotechnische inspecties of verzorgt uw bedrijf opleidingen ten behoeve van elektrotechnische inspecties of is uw bedrijf op enigerlei andere wijze gerelateerd aan inspecties van elektrische installaties, dan wordt u van harte uitgenodigd om lid te worden en meteen te profiteren van de voordelen daarvan.

Heeft uw bedrijf ook inspecteurs die daadwerkelijk inspecties uitvoeren, dan kunnen zij met naam als iKeur geregistreerd inspecteur op de website vermeld worden.
Deze inspecteurs dienen als zodanig voor de scope waarvoor zij worden opgegeven, gecertificeerd te zijn. De scopes die iKeur momenteel toelaat zijn:

 • SCIOS-certificering
 • Inspecteur LaagspanningsInstallaties (ILS)
 • Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen
 • Elektrotechnisch Thermograaf

Van de op te geven inspecteurs dienen (kopieën van) geldige certificaten bij aanmelding te worden verstrekt. De certificeringen die momenteel door iKeur worden geaccepteerd zijn:

 • Ambitech
 • Arepa Argus
 • Elektroraad
 • Ingenium
 • Van der Heide
 • IRIS
 • Mikrocentrum
 • NCOI
 • Nieuwhuis
 • Omega
 • Parkstad
 • Quercus
 • SCIOS (scope 8 of 9)
 • Veritech
 • V-KAM

Mocht uw inspecteur een opleiding bij een ander opleidingsinstituut met goed resultaat hebben gevolgd en daarvan dus ook een geldig certificaat hebben, dan kunt u uw inspecteur hiermee ook opgeven. Een toelatingscommissie zal uw certificering beoordelen en vervolgens bepalen of uw inspecteur daarmee als iKeur geregistreerd inspecteur kan worden ingeschreven.

Alle behaalde en ingediende certificaten dienen gedurende het gehele lidmaatschap geldig te zijn. Indien certificaten verlopen, dient u (kopieën van) de nieuw behaalde certificaten in te dienen om vermelding op de website te handhaven.

Voor het inschrijven als iKeur geregistreerd inspecteur krijgt u overigens na aanmelding 12 maanden de tijd. Inspecteurs die dus bijvoorbeeld nog in opleiding zijn, kunt u gewoon opgeven als iKeur geregistreerd inspecteur. Zij worden met naam op de website vermeld als aspirant lid. Na ontvangst wordt dit lidmaatschap omgezet naar een iKeur lid. Indien het verstrekken van (kopieën) van geldige certificaten binnen een periode van 12 maanden uitblijft, worden de namen van de door u opgegeven inspecteurs van de website verwijderd.

Kortom, er is niets wat u ervan kan weerhouden uw bedrijf en uw inspecteur(s) op te geven voor een lidmaatschap van iKeur en meteen te profiteren van de voordelen hiervan.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

 • U betaalt voor inschrijving eenmalig een bedrag van € 150,00
 • U betaalt als lid, dus als bedrijf, voor het basislidmaatschap jaarlijks een bedrag van € 500,00

Tevens geeft u bij uw inschrijving het aantal inspecteurs die bij uw bedrijf in loondienst zijn op, ongeacht of deze wel of niet gecertificeerd zijn.

 • U betaalt per inspecteur jaarlijks een bedrag van € 200,00

Voorbeeld
U geeft uw bedrijf op voor het lidmaatschap. Uw bedrijft heeft vier inspecteurs waarvan er twee gecertificeerd zijn.

Dit betekent voor u:

 • Een lidmaatschap van € 1.300,- (= € 500,- + 4 × € 200,-) per jaar
 • Uw bedrijf als organisatie en uw twee gecertificeerde inspecteurs worden met naam op de website van iKeur vermeld

Alle hierboven genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich via onderstaande button inschrijven. U begint met het invullen van de gegevens onder 1 en volgt vervolgens de daarop aangegeven aanwijzingen.

Nadat alle gevraagde en van toepassing zijnde gegevens door ons zijn geverifieerd en akkoord bevonden, ontvangt u een factuur van uw lidmaatschap.

Na ontvangst van uw betaling worden uw bedrijf en de namen van uw gecertificeerde inspecteurs op de website van iKeur vermeldt en kunt u gebruik gaan maken van de voordelen die het lidmaatschap u biedt.

Vragen?

Wij hopen dat hiermee alles duidelijk is en zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken middels telefoon 088 04 00 300 of ons contactformulier.

Wordt lid

iKeur

Hét platform voor onafhankelijke inspecteurs

088 04 00 300