Nieuwsoverzicht

Het iKeur nieuwsoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten, lezenswaardigheden en evenementen in ons werkgebied. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het meest actuele nieuws over branchegerelateerde items? Volg ons dan via onze socialmedia-kanalen.

img

Aangepaste Jaar kalender 2021

24  Maart  2021

Beste leden,

2021 is alweer een tijdje onderweg en we hebben alweer een aantal druk bezochte activiteiten achter de rug.

Dit jaar kenmerkt zich nog steeds door beperkte mogelijkheden echter dit weerhoud ons er niet van om nog meer activiteiten digitaal te ontplooien.

Wij zien jullie dus graag tijdens onze activeiten.

Namens het gehele bestuur

Joris van Eekelen

Secretaris

img

Seminar op 24 maart 2021 over vlamboogrisicos in relatie tot inspectiewerkzaamheden

02  Maart  2021

Als bestuur willen wij jullie graag uitnodigen voor het komend technisch webinar. Het onderwerp is deze keer:

“Vlamboogrisico’s in relatie tot inspectiewerkzaamheden”

Heb jij voor jouw inspectiewerkzaamheden vooraf het veiligheidsrisico beoordeeld? Ja, zul je direct zeggen! Maar is dit wel zo? Geldt dit bijvoorbeeld ook voor vlamboogrisico’s? Veel inspecteurs en opdrachtgevers worstelen hiermee en zijn op zoek naar praktische handvatten.

img

Eerste iKeur Online Vragenuurtje op 20 janauri 2021

06  Januari  2021

Met ingang van 2021 gaan we maandelijks een iKeur vragenuurtje organiseren waarin we beknopt proberen jouw vragen te beantwoorden. Het doel daarbij is niet altijd een juridisch dichtgetimmerde reactie te geven, om helemaal volledig te zijn. Wel willen we je in korte tijd een paar concrete tips richting een oplossing kunnen geven. Dit doen we, zonder veel formaliteiten, gesteund door jarenlange ervaring die we samen in het veld hebben en natuurlijk samen met de andere deelnemers aan de sessie.

img

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2021

23  December  2020

Beste iKeur leden,

In het televisieprogramma Buitenhof van afgelopen zondag viel voor het eerst de term “oorlogstijd”. Misschien wat zwaar aangezet, maar het tekent wel de situatie waar we met elkaar in zitten: niet bij elkaar komen, afstand houden, de zorg overbelast, winkels, horeca dicht en het openbare leven zo goed als plat.
Voor mij is corona nog steeds “van horen zeggen”, maar het komt wel angstwekkend dicht bij zo langzamerhand. Enfin, laten we met elkaar de regels in acht houden, meer kunnen we niet doen. Gelukkig komt ook aan dit bizar jaar een einde.

img

iKeur webinar NEN 1010 2020

16  November  2020

Beste iKeur leden,

Als bestuur willen wij jullie graag uitnodigen voor het komend technisch webinar.

Deze keer was de keuze eenvoudig de norm der normen: NEN 1010. De norm is na twee jaar sleutelen door de normcommissie behoorlijk gewijzigd op een aantal vlakken. Wanneer gaat de norm in en wat betekent dit voor mij als inspecteur? Een antwoord op deze en andere vragen vind je natuurlijk op ons iKeur webinar NEN 1010: 2020.

img

Seminar meer dan alleen de draadjes op 4 november

02  Oktober  2020

We organiseren weer een zeer interessant (digitaal) seminar voor de inspectie-professional.  Het keuren van arbeidsmiddelen mag zo langzamerhand een bekend fenomeen zijn, toch zien we dat juist bij deze discipline er veel mis kan gaan. Zolang het om een relatief "eenvoudige NEN3140 keuring" gaat van een boormachine weet iedereen nog wel wat er komt kijken. Maar wat als het arbeidsmiddel wat complexer wordt?
in dit seminar geven we antwoord op alle vragen die komen kijken bij arbeidsmiddel keuringen.

img

Inschrijven voor seminar vlamboogrisicos bij inspecteren op 9 september 2020

03  Augustus  2020

Het bestuur van iKeur nodigt inspectieprofesionals uit voor het komend technisch seminar. Het onderwerp is deze keer “Vlamboogrisico’s in relatie tot inspectiewerkzaamheden”.

Heb jij voor jouw inspectiewerkzaamheden vooraf het veiligheidsrisico beoordeeld? Ja, zul je direct zeggen! Maar is dit wel zo? Geldt dit bijvoorbeeld ook voor vlamboogrisico’s? Veel inspecteurs en opdrachtgevers worstelen hiermee en zijn op zoek naar praktische handvatten.

img

Inschrijven voor seminar scope 12 op 10 juni!

01  Juni  2020

Het aantal zonnestroominstallaties neemt nog steeds in omvang toe in Nederland. Aangejaagd door rendement, ondersteund met subsidies, maar vooral duurzaamheidsdoelstellingen worden op daken en percelen kleine en grote zonnestroominstallaties aangelegd. Voor de aanleg en het gebruik ervan zijn diverse normen van toepassing. In lijn met de huidige eisen vanuit normen zal getoetst moeten worden of installaties veilig te gebruiken zijn. Daarnaast leeft er bij verzekeraars een grote zorg ten aanzien van de brandveiligheid van deze installaties. Mede door deze ontwikkelingen heeft SCIOS, in samenwerking met verzekeraars en iKeur, besloten een nieuwe scope aan haar arsenaal toe te voegen: scope 12, inspectie van zonnestroominstallaties.

img

iKeur in Schademagazine

30  April  2020

In april 2020 is de definitieve omschrijving van scope 12 gepubliceerd door SCIOS.
In het Schademagazine, het vakblad voor de verzekeringsbranche, doet voorzitter John de Vries alvast een boekje open over de diverse aspecten rondom scope 12.

img

Seminar over scope 12 op 10 juni 2020

11  Maart  2020

Binnenkort worden de KBE's en bijbehorend "Technisch Document 18" voor scope 12 door SCIOS gepubliceerd. Scope 12 omvat een methodiek voor "de inspecties van zonnestroominstallaties". iKeur heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze documenten.
Met de publicatie van deze documenten is er voor onze branche weer veel werk aan de winkel. Omdat de verwachting is dat verzekeraars deze methodiek direct na publicatie gaan voorschrijven, is het zaak als inspectiebedrijf om snel op de hoogte te zijn van de eisen en consequenties. 

Reden voor iKeur om speciaal voor dit onderwerp op 10 juni een seminar te organiseren.

img

Jaarkalender iKeur 2020

30  Januari  2020

Voor dit jaar is er een jaarplanning opgesteld waarin de vaste vergader- en seminardata staan vermeld. Deze is ook gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering.

Wij vertrouwen erop dat iedereen deze data in zijn agenda zet zodat we keer op keer kunnen rekenen op een hoge opkomst met veel onderlinge kennisoverdracht.

 

img

ALV en seminar op 11 december 2019

28  November  2019

Op 11 december organiseert iKeur weer haar Algemene Ledenvergadering in Harderwijk. Zoals gewoonlijk wordt dit gecombineerd met een seminar. Deze keer zal het informatieblad IB 22 van SCIOS toegelicht worden door Jay Smeekes, lid van de Commissie van Deskundigen van SCIOS.

Voor leden is het seminar gratis toegankelijk, niet-leden betalen € 50,00.
Meedoen? Geef u op via info@ikeur.nl