Markten van iKeur

De markten van iKeur

Als brancheorganisatie is iKeur betrokken bij de ontwikkelingen in de diverse markten als het gaat om elektrotechnische inspecties. Onderstaand een overzicht van de diverse markten waarin iKeur actief en betrokken is en zonodig initiatieven neemt.

SCIOS

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

Meer informatie

Verzekeraars

Installatiebranche, verzekeraars en iKeur stellen samen NTA 8220 op - Installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Meer informatie

Rijksvastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Meer informatie

Informatie

U bent verzekeraar, beheerder of (semi) overheid en wilt meer weten over de kennis, kunde en mogelijkheden van onze vereniging en haar leden? Neem dan gerust eens contact op. Samen met u kunnen wij een eerste inventarisatie maken.