Inspectie elektrisch materieel op brandrisico
SCIOS scope 10 | NTA 8220

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico
SCIOS scope 10 | NTA 8220

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NTA 8220 en conform SCIOS scope 10 is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre elektrisch materieel aanleiding kan geven tot brand. Het betreft dus niet zozeer een inspectie op basis van normen maar is meer een risico beoordeling. De omvang van de inspectie is afhankelijk van het gebruik en leeftijd van de installatie en de eisen die verzekeraars stellen.

Tijdens deze inspectie wordt het risico op ontstaan van brand van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) beoordeeld. Met de toepassing van deze norm is een breed gedragen controle methodiek om brandrisico’s van elektrisch materieel te beoordelen vastgelegd. Er staat in omschreven wat er gecontroleerd moet worden en op welke wijze.

Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

Een inspectie conform NTA8220 – SCIOS scope 10 is altijd maatwerk, juist ook omdat de omvang van de inspectie beperkt is. Er moeten dus in overleg belangrijke keuzes gemaakt worden.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden