Inspecties van iKeur

De verschillende inspecties van iKeur

Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aangesloten apparaten, arbeidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

Installatieverantwoordelijkheid NEN 3140

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Opleveringsinspectie NEN 1010

Een NEN 1010 opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Sinds 1 januari 2024 is voor bouwwerkinstallaties voor elektra gelden eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van toepassing. Zo moeten elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan veiligheidsregels en NEN-normen.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Inspectie elektrische installaties SCIOS scope 8 | NEN 3140

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN 3140 en conform SCIOS scope 8 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie alsook de eisen die de Arbo of anderen (bijv. verzekeraar) daaraan stellen.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen SCIOS scope 9 | NEN 3140

Een inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen op basis van de NEN 3140 en conform SCIOS scope 9 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van arbeidsmiddelen (elektrische apparaten) vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de apparaten alsook de eisen die de Arbo of anderen (bijv. verzekeraar) daaraan stellen.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Inspectie elektrisch materieel op brandrisico SCIOS scope 10 | NTA 8220

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NTA 8220 en conform SCIOS scope 10 is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre elektrisch materieel aanleiding kan geven tot brand. Het betreft dus niet zozeer een inspectie op basis van normen maar is meer een risico beoordeling. De omvang van de inspectie is afhankelijk van het gebruik en leeftijd van de installatie en de eisen die verzekeraars stellen.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Inspectie medisch gebruikte ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van de elektrische installatie extra worden gewaarborgd. Patiënten die bijvoorbeeld in een operatiekamer behandeld worden zijn extra kwetsbaar. Juist daarom zijn in een installatie in deze omgeving extra beschermingsmaatregelen genomen zoals toepassing van isolatiebewaking, potentiaalvereffening en gebruik van noodstroomaggregaten.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

ATEX inspectie SCIOS scope 11 | IECEx 03

Deze info volgt....

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Thermografische inspectie

Met een thermografisch onderzoek worden zogenoemde ‘hotspots’ in componenten en aansluitingen van elektrisch materieel zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Inspectie PV-installaties SCIOS scope 12

Deze info volgt....

Lees verder Bekijk gecertificeerde leden

Informatie

U bent verzekeraar, beheerder of (semi) overheid en wilt meer weten over de kennis, kunde en mogelijkheden van onze vereniging en haar leden? Neem dan gerust eens contact op. Samen met u kunnen wij een eerste inventarisatie maken.