iKeur

Over iKeur

Als brancheorganisatie is iKeur betrokken bij de ontwikkelingen in de diverse markten als het gaat om elektrotechnische inspecties. Onderstaand een overzicht van de diverse markten waarin iKeur actief en betrokken is en zonodig initiatieven neemt.

Missie

iKeur is een toonaangevende vereniging van objectieve leveranciers op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. iKeur geeft belanghebbenden het vertrouwen dat haar leden de deskundigheid hebben die nodig is om binnen de wet- en regelgeving een optimale oplossing te bieden.

Visie

iKeur is een nationaal gezaghebbend platform voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Ze wil standaarden bieden voor inspectie en opleiding op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering, zodat de realisatie hiervan op een efficiënte en objectieve manier kan plaatsvinden.

Strategie

1

De vereniging stelt zich actief op en legt contacten met collega (beroeps- en branche-) verenigingen, overheid, opleidingsinstituten, bedrijven, leveranciers, Arbodiensten en andere belanghebbenden om onder andere deskundigheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vakkennis van haar leden.

2

De vereniging is bekend met en heeft invloed op ontwikkelingen op nationaal, internationaal en beroepsinhoudelijk niveau.

3

De vereniging biedt onderdak aan leden en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. Centraal daarbij staan:

Kwaliteit: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen, instrumenten te leveren om in het vakgebied te blijven leren en het opstellen van een beroepsprofiel.

Kennis: door ervaringen en kennis over het vakgebied in kaart te brengen, kennislacunes op te sporen en (vernieuwend) onderzoek te stimuleren.

Status: door meer duidelijkheid te brengen in wat wel en niet van de inzet van keurders en inspecteurs van elektrotechnische installaties mag worden verwacht.

4

De vereniging stelt zich actief op naar gebruikers en beheerders van installaties met als doel om deze inzicht of advies te geven over de verplichtingen en mogelijkheden op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.

5

De vereniging stelt zich actief op voor gezamenlijke inkoop of het vastleggen van condities voor haar leden.

6

De vereniging streeft naar professionaliteit, waarbij de leden zich als professional profileren door het mogen voeren van het ‘iKeur-keurmerk’.

7

iKeur heeft een controlerende functie ten aanzien van de aantoonbaarheid van deskundigheid van haar leden.