Inspectie elektrische arbeidsmiddelen
SCIOS scope 9 | NEN 3140

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen
SCIOS scope 9 | NEN 3140

Een inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen op basis van de NEN 3140 en conform SCIOS scope 9 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van arbeidsmiddelen (elektrische apparaten) vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de apparaten alsook de eisen die de Arbo of anderen (bijv. verzekeraar) daaraan stellen.

De Arbowet stelt dat het een taak van de werkgever is om te borgen dat de elektrische apparaten die gebruikt worden veilig zijn. De in het Arbobesluit geformuleerde eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn in de NEN3140 concreet verder uitgewerkt.

In deze norm wordt voorgeschreven dat elektrische apparaten periodiek dienen te worden geïnspecteerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele controle en een gedeelte metingen en beproevingen. Doel van de inspectie is om te bepalen of het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden