Opleveringsinspectie
NEN 1010

Opleveringsinspectie
NEN 1010

Een NEN 1010 opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Sinds 29 december 2016 is in de Staatscourant de aanwijzing opgenomen dat NEN 1010:2015 moet worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven.

De NEN 1010 is dé norm voor elektrische (laagspannings-) installatie . Het doel van de NEN 1010 is om een veilige installatie te ontwerpen en realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. Om dit doel te bereiken zijn in de NEN 1010 vele uitgangspunten opgenomen en eisen aan de installaties gesteld waaraan moet worden voldaan. Een deel van de eisen gaat in op het ontwerp van de elektrische installaties. Een ander deel gaat in op de uitvoeringseisen die worden gesteld, zoals eisen aan te gebruiken materialen, uitvoering van aarding en vereffening, kiezen van de juiste beveiligingen, etc.

De NEN 1010 wordt vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven bij nieuw gerealiseerde installaties. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden uitgevoerd. Om zekerheid te krijgen of de installatie aan deze belangrijke eisen voldoet wordt een “opleveringsinspectie” uitgevoerd. De inspectie wordt doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd. Hierbij wordt dus nauwgezet nagegaan of de elektrische installatie aan de NEN1010 voldoet.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden