Thermografische inspectie

Thermografische inspectie

Met een thermografisch onderzoek worden zogenoemde ‘hotspots’ in componenten en aansluitingen van elektrisch materieel zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Thermografie is een methode waarmee kans op storing, uitval elektrisch materieel en brand kan worden voorkomen. Een thermografisch onderzoek komt goed tot zijn recht tijdens volledige belasting van de elektrische installatie. Thermografie is vaak geen op zich staande inspectie. Het wordt vaak gecombineerd met elektrische veiligheidsinspecties zoals de NEN3140 en NTA8220 inspecties.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden