Inspectie elektrische installaties
SCIOS scope 8 | NEN 3140

Inspectie elektrische installaties
SCIOS scope 8 | NEN 3140

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN 3140 en conform SCIOS scope 8 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie alsook de eisen die de Arbo of anderen (bijv. verzekeraar) daaraan stellen.

De Arbowet stelt dat het een taak van de werkgever is om te borgen dat de elektrische installatie die gebruikt wordt veilig is. De in het Arbobesluit geformuleerde eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn in de NEN3140 concreet verder uitgewerkt.

In deze norm wordt voorgeschreven dat een elektrische installatie periodiek dient te worden geïnspecteerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele controle en een gedeelte metingen en beproevingen. Doel van de inspectie is om te bepalen of de installatie veilig kan worden gebruikt, het is niet zo van belang of de installatie tot in detail voldoet aan de voorschriften. Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht in gebruik van de installatie en juiste toepassing van de voorschriften.

Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de bij iKeur aangesloten bedrijven zijn er diverse die specialisten in dienst hebben, die deze inspectie op een deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Wie deze bedrijven zijn vindt u door op onderstaande button te klikken.


Terug Bekijk gecertificeerde leden