Publicatie IB28 Aansprakelijkheid versie_1.0-2023-11 release november 2023

Mede op verzoek vanuit iKeur is er een schrijven opgemaakt die inhoudelijk informatie geeft over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid binnen ons vakgebied. Hiervoor is de eerste versie van Informatieblad 28 te downloaden vanuit het SCIOS-portaal. Uiteraard zijn juridische omschrijvingen soms erg lastig te lezen en kan het ook juist vragen oproepen. Hierop hebben wij als iKeur geanticipeerd in het voortraject en heeft onze juridische tak van onze Raad van Advies, Klaas van der Kolk, ook al een seminar verzorgt hieromtrent. Deze is voor de leden uiteraard ook na te lezen: Bekijk de presentatie

Bedacht moet worden dat er heel veel goed gaat, maar ook dat waar gewerkt wordt fouten worden gemaakt. Dit informatieblad heeft niet de pretentie alle mogelijke risico’s of potentiële aansprakelijkheden waar een inspecteur mee te maken kan krijgen te beschrijven en van een antwoord te voorzien. Daarvoor is de praktijk van alledag veel te divers. Het informatieblad beoogt de inspecteur enig inzicht te geven in de verschillende risico’s waarmee deze mee te maken kan krijgen en hoe daarmee om te gaan.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. SCIOS is niet aansprakelijk te stellen voor rechtspraak of anderszins bindende uitspraken die niet stroken met de inschattingen die in de voorbeelden zijn gegeven. Als er sprake is van adviezen, dan zijn deze met de kennis en ervaring van dit moment geschreven. SCIOS kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Elke partij moet eigen overwegingen maken en juridisch advies vragen als dat nodig is.

Aan dit informatieblad is meegewerkt door Dirkzwager legal & tax uit Arnhem. Bij Dirkzwager werken
advocaten die onder meer gespecialiseerd zijn in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Dré Timmermans
Bestuur SCIOS