Publicatie Technisch Document 18 Inspectie van zonnestroominstallaties versie 2.1: 2023-11 release november 2023

Er is in november 2023 een nieuwe versie gepubliceerd van Technisch Document 18 – Inspectie Zonnestroominstallaties. Het document is te downloaden vanuit het SCIOS-portaal.

De volgende wijzigingen zijn in dit document opgenomen:

  • Toevoeging aanvullende stekercombinatie Stäubli MC 4-Twinsel.
  • Verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties uitsluitend de inspecteur ruimte te bieden bepaalde combinaties als opmerking en niet als constatering te classificeren. De tabel is uitdrukkelijk niet bedoeld om installateurs toe te staan van de norm af te wijken.
  • Verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties niet verder uitgebreid wordt.
  • Niet-geteste stekercombinaties van installaties die op of na 1 januari 2017 zijn gemonteerd, leiden tenminste tot een classificatie ‘Gering’ (geel).
  • Optie tot overname meetgegevens bij grote grondgebonden of drijvende installaties.
  • Verwijzing naar NEN-EN-IEC 62305 verwijderd. Het is niet de bedoeling dat de inspecteur de bliksembeveiliging zelf controleert, maar enkel vaststelt dat deze is gebouwd volgens de specificaties van de maker.
  • Als een thermografische camera wordt gebruikt, moet deze aan de eisen uit TD17 voldoen.

De overgangstermijn waarin deze versie en de voorgaande versie gehanteerd mogen worden begint met de publicatiedatum van 1 november 2023 en eindigt op 1 mei 2024. Vanaf 1 mei 2024 is versie 2.1: 2023-11 definitief verplicht te hanteren.

Naast het Technisch Document 18 is er ook een nieuwe versie gepubliceerd met betrekking tot “TD18-Bijlage_4-Constructieverklaring”. Dit betreft versie_2.1-2023-11 en kan per direct gehanteerd worden. Zorg dat de opdrachtgevers de juiste versie toegestuurd krijgen.

Dré Timmermans
Bestuur SCIOS