Zoeken

Nieuwsberichten

iKeur seminar Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op 7 juni 2022

2 mei 2022

Stel dat je inspecties uitvoert aan elektrische installaties onder het SCIOS kwaliteitscertificaat. Je moet dan dus gebruik maken van IB22, het systeem om de gevonden gebreken in de installatie te kwalificeren in 4 niveaus. Bij categorie 1 (levensbedreigend) wordt geëist dat de inspecteur direct actie neemt om de gevaarlijke situatie veilig te stellen en de opdrachtgever direct schriftelijk te informeren.

Bij categorie 2, 3 en 4 hoeft niet direct actie genomen te worden, deze gebreken worden in het eindrapport vermeld. Categorie 2, 3 en 4 gebreken kunnen echter wel (op termijn) tot een gevaarlijke situatie leiden voor de gebruiker (opdrachtgever). Er kan met de opdrachtgever vooraf worden afgesproken dat categorie 2, 3, 4 gebreken binnen bijvoorbeeld 1, 3 en 12 maanden worden opgelost.

Welke verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) loop je als inspecteur als er bij een geconstateerd gebrek 2, 3 of 4 binnen de afgesproken hersteltijd alsnog een calamiteit plaatsvindt? Kan dan gesteld worden dat je eigenlijk de verkeerde categorie hebt ingeschat (omdat er bijvoorbeeld een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden)? Hoe zit het dan met aansprakelijkheid in dit geval voor het inspectiebedrijf of voor jou persoonlijk als inspecteur?

En in het verlengde hiervan, stel dat er bij een inspectie slechts enkele gebreken categorie 3 zijn gerapporteerd. Na het herstel van de gebreken dient er volgens het kwaliteitssysteem een her-inspectie uitgevoerd te worden waarna de installatie afgemeld (goedgekeurd) kan worden. Hoe zit het met verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid als het inspectiebedrijf niet zelf fysiek een her-inspectie uitvoert, maar afgaat op foto’s van de herstelde gebreken. Dus, herstel wordt uitgevoerd door installateur, installateur stuurt foto’s hiervan naar inspectiebedrijf, inspectiebedrijf meldt installatie op basis hiervan af (“keurt goed”). Vervolgens vindt toch een calamiteit plaats op dit deel van de installatie. Hoe zit het nu met de verantwoordelijkheid?

Bovenstaande situaties zijn dagelijkse praktijk voor ons als inspecteur, maar we staan niet altijd stil bij de gevolgen. Op 7 juni gaan we dieper op deze materie in tijdens het seminar:

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid 

Het seminar zal inhoudelijk verzorgd worden door Klaas van der Kolk. Klaas van der Kolk is jurist en heeft vaker voor iKeur een seminar verzorgd. Hij kan als geen ander licht op dit onderwerp werpen en met concrete antwoorden en adviezen komen.

We beginnen om 19.00 uur en uiterlijk 21.00 uur sluiten we af. Daarna is er gelegenheid om nog een drankje te nuttigen.

Datum, tijd en locatie
Datum : dinsdag 7 juni 2022
Tijd      : 19.00u – 21.00u
Waar   : Bouw- & Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Aanmelden
Als lid van iKeur wil je natuurlijk deelnemen aan dit interessante seminar.  Meld je daarom zo snel mogelijk aan via info@ikeur.nl. Geef hierbij jouw naam en de namen van deelnemende collega’s inclusief e-mailadressen door.

Kosten
•    Deelname seminar voor iKeur leden: kosteloos
•    Deelname seminar voor niet-leden: € 50,00 excl. btw

We hopen op een grote opkomst!


Terug